Sebuah Misi Ilahi
31 Maret 2023
Sebuah Misi Ilahi
31 Maret 2023

Bayangan Kristus

Ini adalah pelajaran kesepuluh dalam “Musa dan Semak yang Terbakar

Alkitab berisi narasi-narasi yang menakjubkan mengenai pencapaian-pencapaian besar yang penuh mukjizat yang dilakukan oleh utusan-utusan atau hamba-hamba Tuhan. Kadang, orang Kristen terkesima dalam natur mukjizat dari kisah-kisah tersebut dan gagal untuk mengerti tujuan dari mukjizat-mukjizat itu sendiri. Selain membantu umat Allah dalam pertunjukkan kasih yang penuh anugerah dan kelembutan, mukjizat, secara lebih penting, memvalidasi para individu tersebut sebagai hamba-hamba Tuhan dan memberikan otentisitas kepada Firman Allah yang mengelilingi mereka. Yesus, Firman Allah yang sejati dan hidup, melakukan lebih banyak mukjizat daripada gabungan semua hamba-hamba Tuhan yang lain, dan dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat dari alat-alat Allah yang lain. Ini mengingatkan kita akan natur unik dari Juru Selamat kita, Anak Allah, sang Logos, yang dalam Diri-Nya, kepenuhan Allah dinyatakan dalam kuasa dan keagungan.

Pelayanan Ligonier
Pelayanan Ligonier
Pelayanan Ligonier, didirikan oleh R.C. Sproul, ada untuk memproklamasikan, mengajar, dan membela kekudusan Allah dalam segala kepenuhannya kepada sebanyak mungkin orang.