Kredo Nikea

Aku percaya kepada satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi,
segala yang kelihatan
dan yang tidak kelihatan.

Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal,
yang lahir dari Sang Bapa
sebelum ada segala zaman,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati,
diperanakkan, bukan dibuat,
sehakekat dengan Sang Bapa,
yang dengan perantaraanNya segala sesuatu dibuat;

yang telah turun dari sorga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita,
dan menjadi daging oleh Roh Kudus
dari anak dara Maria, dan menjadi manusia;
yang disalibkan bagi kita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan;
yang bangkit pada hari ketiga,
sesuai dengan isi Kitab-kitab,
dan naik ke sorga;
yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa
dan akan datang kembali dengan kemuliaan
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati;
yang kerajaanNya takkan berakhir.

Aku percaya kepada Roh Kudus,
yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan,
yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak,
yang bersama-sama dengan Sang Bapa
dan Sang Anak disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya satu gereja
yang kudus dan am dan rasuli.
Aku mengaku satu baptisan
untuk pengampunan dosa.
Aku menantikan kebangkitan orang mati
dan kehidupan di zaman yang akan datang.
Amin.